Авторларға

Мақалаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар

• мақаланың мазмұны өзекті және міндетті түрде авторлық (редакция плагиатқа тексеруді жүзеге асырады!); арнайы терминологиямен жүктелмеген, қисынды анық болуы тиіс;
• аннотацияның 3 тілде (қазақ, орыс, ағылшын) болуы міндетті;
• мақала көлемі 4-5 беттен аспауы керек, 12 шрифтпен, бір интервалмен терілуі керек; кестелер мен диаграммаларды орналастыруға рұқсат етіледі, олар үлкен болмауы керек және міндетті түрде түсініктеме берілуі тиіс;
• материал электронды түрде ұсынылады және автордың (авторлардың) қысқаша сауалнамалық деректерімен және кәсіби сапалы фотосуретімен (мақала мәтініне салмай, жеке файлмен) қоса беріледі.

Жарияланым үшін төлем

•  мақаланы тексергеннен кейін ғана жарияланымды төлеуге болады;
• жариялау құны-3000тг (журнал нөмірі тегін беріледі);
• егер автор Өскемен қаласында тұрмайтын болса, жарияланым құнына журналдың авторлық данасын (300 теңге – жай хатпен; 500 теңге - тапсырысты хатпен) жөнелту үшін пошталық шығыстар қосылады;
• республикалық журналда жариялау туралы сертификатқа (құны 500 теңге), электронды түрде жариялау туралы сертификатқа тегін тапсырыс беруге болады.